Mẹo cày sách giao ước trong game Rise of kingdom
  • 03-12-2021
  • 10,424 lượt xem

Mẹo cày sách giao ước trong game Rise of kingdom

Đây là mẹo cày sách giao ước trong game rise of kingdom, ai chưa biết và có điều kiện phù hợp thì có thể cày để có được nhiều sách giao ước để nâng cấp lâu đài sớm nhất có thể.

IMGROUP

Tìm